Fundació Kontrast
C. Sant Agustí, 3-5. Baixos
08012 Barcelona
Tel. 93 476 20 34
Fax. 93 476 20 31
a/e: fkontrast@fkontrast.org
http://www.fkontrast.org

Com participar

Com participar | Incentius fiscals per a participar

Des de la seva constitució, la Fundació Kontrast té la vocació d'obertura a la societat a un doble nivell:

  • A totes aquelles empreses i professionals que desitgin aportar recursos i il·lusió per a endegar nous projectes de la FK i/o col·laborar en les línies de treball actuals.
  • A les organitzacions no governamentals, institucions, voluntaris, departaments universitaris, investigadors i altres agents socials que, amb el seu treball, puguin fer realitat els objectius que es proposa la FK.

Hi ha diferents maneres de participar a la Fundació Kontrast.

Com a membres

Les empreses i professionals que vulguin esdevenir membres de la FK hauran de fer una contribució anual mínima en els termes següents:

Empreses: 3.000 Euros (2 representants al Consell)
1.500 Euros (1 representant al Consell)
 
Professionals: 600 Euros (2 representants al Consell)
300 Euros (1 representant al Consell)

El Patronat de la Fundació acceptarà, d'acord amb els seus estatuts, les propostes d'integració de nous membres a la FK.

Mitjançant donatius

La FK acceptarà també donatius o subvencions d'empreses i professionals que desitgin contribuir a les activitats que aquesta promou, però que no vulguin acceptar el compromís que suposa ser membre de la Fundació.

Com a voluntari/a

La FK seleccionarà entre els currículums, els millors perfils per tal de que participin en els projectes que es desenvolupen (ajuts a la recerca, estudiants de tercer cicle, promoció d'intercanvi d'opinions...)